Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prof.dr. Enver Imamoviæ: Dokazi o dalekim korijenima državnosti BiH

Profesor na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Enver Imamoviæ danas je u Rektoratu održao predavanje “Kraljevska loza BiH” želeæi da videoprojekcijom fakata o bosanskoj vladarskoj dinastiji Kotromaniæ te drugih dokumenata ukaže na nepobitnu historijsku èinjenicu o dalekim korijenima državnosti Bosne i Hercegovine.

Kotromaniæi su vladali srednjovjekovnom državom Bosnom od X do sredine XV stoljeæa, a još 968. godine se spominje jedan bosanski ban nepoznatog imena kao prvi vladalac države. Njegova titula (ban) tada je imala rang cara ili kralja. Od ovog vladara do Kulina bana je period od dvijestotine godina, što zajedno s drugim èinjenicama potpuno demantuje sve one koji prešuæuju ili negiraju korijene državnosti naše zemlje, jedna je od Imamoviæevih poruka.

Prièom o dinastiji Kotromaniæ oroðenoj s mnogim evropskim dvorovima i detaljima iz pojedinaènih sudbina njenih èlanova pa i o tragiènom skonèavanju kraljice Katarine u Rimu, ovaj istraživaè želi ukazati prvenstveno na autentièno bosansko porijeklo te kraljevske loze iz središnjeg podruèja zemlje bogatog metalima kao resursima na kojima je poèivalo veliko bogatstvo.

O nekadašnjem bogatstvu zemlje Bosne najbolje ilustruje jedna reèenica iz èuvene Povelje Kulina bana kojom se ovaj vladar odrièe carinskih prihoda. Odricanje bilo koje države od carina može govoriti samo o tome koliko je (bila) bogata, zakljuèuje profesor Imamoviæ.

Njegova je želja da što više Bosanaca i Hercegovaca spozna na osnovu èega se može pouzdano tvrditi da je njihova zemlja veæ odavno imala svoju državnost i da to niko ne može osporavati.

Prikazom mape rodoslovnog stabla Kotromaniæa na kojoj su umjetnici koje je angažirao prikazali i tadašnji državni grb s ljiljanima te prijestolni grad Bobovac, profesor Imamoviæ naglašava da je svaki od prikazanih likova preslikan s autentiènih izvora – novèiæa, saèuvanih reljefa ili pak portreta kao što je portret kraljice Katarine koji je u Rimu izradio èuveni slikar Belini.

(Fena)