Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Predstavljen prijedlog za tekst himne BiH

Èlanovi Komisije za izbor teksta himne BiH predstavili su danas na press-konferenciji u Sarajevu prijedlog teksta himne BiH, koji æe biti upuæen Vijeæu ministara BiH. Predsjedavajuæi Komsije Hilmo Neimarlija je kazao da je tekst rezultat kreativnog stapanja dvaju tekstova koji su bili na konkursu za tekst himne BiH.
 
– Tekst je rezultat autorskog napora dvojice pjesnika, ali i pjesnièkog kreativnog angažmana pjesnika koji su èlanovi Komisije za izbor teksta himne. S velikom radošæu mi smo ustanovili, kada smo se saglasili o ovom rješenju, da su autori tekstova Dušan Šestiæ, koji je i autor muzike, i Benjamin Isoviæ, kazao je Neimarlija.
 
Autori æe podijeliti nagradu od 30.000 KM.
 
Prijedlog himne izvela je èlanica komisije Dragica Paniæ- Kašanski, a predloženi test glasi:
 
Ti si svjetlost duše
Vjeène vatre plam
Majko naša zemljo Bosno
Tebi pripadam
 
Divno plavo nebo
Hercegovine
U srcu su tvoje rijeke
Tvoje planine
 
Ponosna i slavna
Krajina predaka
Živjeæeš u srcu našem
Dov'jeka
 
Pokoljenja tvoja
Kazuju jedno:
Mi idemo u buduænost
Zajedno!
 
(Fena)