Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Otvorena izložba umjetnika iz Ze-do kantona

Izložba èlanova Udruženja likovnih umjetnika Ze-do kantona sveèano je otvorena sinoæ u Galeriji “Likum '76” u Visokom. Svoje radove publici je predstavio ukupno 31 izlagaè iz cijelog kantona, a svi zainteresovani æe moæi pogledati radove u narednih 15 dana. Izložbu je sveèano otvorio èlan ULU “Likum '76” iz Visokog Mensur Verlaševiæ, koji je istakao da je u pitanju izložba revijalnog karaktera i da je ona dosta heterogena. Svaki autor je bio slobodan da izabere sa kojim radom æe se predstaviti u visoèkoj galeriji.

Ovo je bila i prva manifestacija ove vrste u Visokom u ovoj godini, obzirom da je visoèko udruženje u proteklom periodu vršilo rekonstrukciju galerijskih prostorija. Zbog toga æe ULU “Likum '76” u narednom periodu nastaviti sa nešto ubrzanim tempom rada, tako da æe u Visokom u martu mjesecu biti postavljena i tradicionalna izložba “Mali format”.