Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

MUP ZDK: Promovirana kampanja “122”

Naèelnik Sektora uniformirane policije MUP-a Zenièko-dobojskog kantona Vedad Šeèiæ, naèelnik Sektora kriminalistièke policije MUP-a ZDK-a Mirsad Pehadžiæ, šef Ureda policijskog komesara ZDK-a Senaid Hasiæ i portparolka kantonalnog MUP-a Aldina Ahmiæ najavili su danas na pres-konferecniji poèetak zajednièke informativne kampanje svih policijskih agencija u BiH pod nazivom 122”.

Kampanja æe se na podruèju ZDK-a realizirati u saradnji s EUPM-om, a tokom njenog dvomjeseènog trajanja, planirano je da se dodatno afirmira i poboljša dvosmjerna komunikacija graðana i policije.

Mišljenja smo da graðanima treba dati informaciju o tome kako funkcionira ovo ministarstvo, koje su poteškoæe, kako se odvija saradnja s drugim subjektima i koje su obaveze kada je u pitanju sigurnost zajednice”, izjavila je portparolka Ahmiæ.

Predstavnici MUP-a ZDK-a istakli su da æe ovom kampanjom graðanima pokušati ukazati na odluènost u procesuiranju izvršilaca kriviènih djela, bez obzira na to pod kojim okolnostima se radilo, a u planu je i da se graðanima ukaže na znaèaj saradnje s policijom.