Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Manifestacija “Svi na snijeg – Ponijeri 2009”

Manifestacija “Svi na snijeg – Ponijeri 2009” sa memorijalnim takmièenjem djece u ski disciplinama pod nazivom “Rahmetli Amer Mahmutspahiæ” održaæe se u subotu 21. februara 2009. godine. Pozivaju se svi ljubitelji kakanjskih èarobnih zimskih pejzaža i zagovaratelji zdravog naèina življenje, a posebno djeca i njihovi roditelji, da u što veæem broju prisustvuju ovoj manifestaciji. Prevoz æe biti obezbijeðen za sve zainteresovane. Polazak autobusa je u subotu 21. februara u 8.00 sati ispred zgrade “Elektro-Kakanj”.

Otvaranje manifestacije poèinje u 10.15 sati, poèetak takmièenja je planiran za 10.30 sati, u 13.00 sati je proglašenje pobjednika, ruèak u 14.00 sati, a povratak je u 15.30 sati. Prevoz, ruèak i topli napitak su besplatni. Za uèesnike takmièenja æe biti obezbijeðene nagrade. Ukoliko održavanje manifestacije sprijeèe nepovoljne vremenske prilike javnost æe o tome biti blagovremeno obaviještena.