Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Èišæenje snijega bez veæih problema

Iz JKP “Visoèica” Visoko dobili smo informaciju da su njihove ekipe jutros od 2 sata na terenu i èiste visoèke ulice i trotoare te posipaju so. Prema rijeèima rukovodioca RJ Predraga Mitroviæa veæih problema nema, a jedino što predstavlja poteškoæe radnicima “Visoèice” jesu parkirani automobili u uskim ulicama, jer to u mnogome ometa èišæenje snijega. Zato iz “Visoèice” apeluju na vlasnike automobila da svoje èetverotoèkaše ne parkiraju u uskim  ulicama, ili ako veæ to rade, da ih parkiraju sa jedne strane, a da drugu ostave slobodnom.

Ostale aktivnosti “Visoèice” ovoga jutra idu zacrtanim planom. Opština je uredno snabdjevena vodom, a manji kvarovi koji postoje na mreži otklanjaju se. Smeæe æe se danas odvoziti iz Novog Naselja i Naselja Luke.

Iz “Visoèice” takoðer apeluju na zaštitu vodomjera, da uslijed niskih temperatura ne bi dolazilo do njihovog pucanja.