Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Poziv za doškolovanje iz OŠ “Kulin ban”

 

Pozivaju se svi uèenici sa podruèja opštine Visoko koji su napustili osnovnu školu, a koji imaju izmeðu 15 i 18 godina, da se jave koordinatoru iz OŠ “Kulin ban” Visoko sa uvjerenjem ili knjižicom o završenom prethodnom razredu i rodnim listom, a radi prijave za pohaðanje osnovne škole (bilo kojeg razreda od I do VIII),.

Projekat u trajanju od tri mjeseca, po skraæenom nastavnom planu i programu je pokrenula nevladina norveška organizacija “Save the children” pod nazivom “Osnovno pravo na obrazovanje”.

Nosilac aktivnosti je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Ze-do kantona. Prijave se mogu izvršiti svakim radnim danom od 8 do 12 sati, uz potrebnu dokumentaciju, u OŠ “Kulin ban” od 18. do 26. februara ove godine.