Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

SAN: Efendija zatrpava fetuse u selu Grðevac kod Visokog

 

Opet Visoko na naslovnim stranicama dnevnih novina i opet kako ne treba. Današnji SAN se bavi pitanjem odlaganjam ljudskih ruku, nogu, crijeva, fetusa i medicinskog pribora u selu Grðevac i sve to samo 300 metara od kuæe u kojim žive ljudi.

 

Bez ikakve dozvole nešto više od èetiri mjeseca privatna firma «Pokop» iz Visokog na èelu s vlasnikom Mehmedom efendijom Omanoviæem u selu Grðevci u Donjim Moštrama odlagala je patološki i medicinski otpad.

 

Otkrili jame

 

Ljudske ruke, noge, crijeva, fetusi i medicinski pribor završavao je u jamama koje su svega 300 metara udaljene od kuæa. Ko zna šta bi bilo i do kada bi Omanoviæ u noænim satima i dalje zatrpavao otpad da mještani nisu sluèajno otkrili jame. Otkrili i odmah prijavili inspekciji koja je obustavila sve radove, a Omanoviæu je naloženo da odmah poène sa izmještanjem otpada. Juèer na licu mjesta zatekli smo užasan prizor, smrad i razbacane ljudske dijelove tijela. 

 – Prvo smo mislili da efendija Omanoviæ hoæe da pravi vikendicu pa da zbog toga kopa jamu. Meðutim, jednu zatrpa, a drugu iskopa i tako u krug. Dok jednom sluèajno nismo vijdjeli o èemu se radi. Lièno sam vidio fetuse, kese krvi, neke staklene boce sa imenom i prezimenom ljudi èije su organe bacali i to stravièno izgleda. Neæemo dozvoliti da nam se djeca potruju, pa odmah ovdje je i vodovod, i ne znam šta ovi ljudi misle. Nije narod glup, misle ako je ovo selo Bogu iza nogu da mi ništa ne znamo. Neko je ovdje uzeo grdne pare i sramota je na šta su sve ljudi spremni samo da bi zaradili – prièa nam jedan od mještana sela Grðevac. Desetak mještana juèer je s nestrpljenjem èekala kamione i bagere koji su rovili zemlju i vadili zatrpane ljudske organe.

 

Vozio u Žepu

 

– Neka to efendija nosi pred svoju kuæu pa neka tamo zatrpava. Ranije je navodno ovaj otpad vozio u Žepu, pa mu je ugovor istekao i sada je mislio da to nama ostavi. Mi neæemo otiæi odavde dok ovo sve ne izrovi, a rekao je da ima devet jama. Dok se sve ne oèisti i ne dezinfikuje neæemo se pomaæi – kažu mještani. Zajedno sa bagerima juèer je u Grðevac došao i Mehmed efendija Omanoviæ. Prvo nije bio raspoložen za prièu i tražio je da odemo sa njegovog posjeda, ali se poslije predomislio i isprièao svoju verziju.

 – Ovih sedam duluma kupio sam prije dvije godine i ovdje sam namjeravao praviti groblje, sa gasulhanom, mrtvaènicom i pomoænim objektom. Imao sam i ugovor sa Klinièkim centrom Univerziteta u Sarajevu i tu ne vidim ništa sporno. Ne smatram da sam bilo koga ugrozio i da sam bilo kome napravio štetu. Sada se sve ovo izmješta i problem je riješen. Ovo nisam radio nelegalno, jer ja sam prije 20 dana podnio zahtjev Opštini Visoko da mi da dozvolu za groblje – kazao nam je efendija Omanoviæ. Na pitanje kako je moguæe da veæ èetiri mjeseca smješta otpad, a da nema dozvolu za to, efendija Omanoviæ je samo odmahnuo rukom i zamolio nas da napustimo selo Grðevac, jer kako nam je rekao nemamo pravo da budemo na njegovom posjedu.

Asmir Hodžiæ, direktor KJP «Gradska groblja» koje je dobilo dozvolu od Opæine Visoko da otpad izmjesti i prenese u svoje pogone i tamo uništi kazao nam je da je jedini krivac za cijelu situaciju menadžmnet Klinuièkog centra Univerziteta u sarakejevu 

Ne može se samo raspisati tender i misliti da je posao završen. Moraju postojati pravila i kriteriji. Firma koja se time bavi mora imati opremu i mjesto gdje æe to smjestiti, a ne na livadama zatrpavati ljudske organe. To je van svake pameti. Mi æemo ovo sada oèisititi i dezinfikovati, ali oni ubuduæe moraju voditi raèuna o tim stvarima – kaže Hodžiæ.

 

Nema nadzora

 

Biljana Jandriæ, portparol KCUS kazala nam je da je KCUS nadležan da raspiše tender i potpiše ugovor sa firmom koja æe otpad iznijeti iz Sarajeva.

 – Gdje se to ostavlja, nas ne zanima! Mi ostatke spakujemo u eko – folije i upakujemo i tu je kraj. Znam samo da je jedan od kriterija za dobijanje ugovora najniža cijena po kojoj se otpad izmješta. Sa firmom «Pokop» iz Visokog smo imali ugovor koji je istekao pa smo ponovo raspisali tender i dok sve te procedure ne proðu naš otpad i dalje vozi «Pokop» iz Visokog – kazala nam je Jandriæeva.