Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Psi lutalice – svakodnevnica u Visokom

Na podruèju Visokog i okoline zabilježen je veæi broj pasa lutalica, što je veæ uobièajena pojava. Posljednjih se dana, a posebno noæi, psi se okupljaju oko kontejnera u naseljima Luke i Dahirovac, tražeæi hranu, a od buke i straha koji izazivaju kreèuæi se u èoporima, nisu izostavljeni ni mještani ostalih dijelova Visokog i okoline. Vrlo èesto noæu i u ranim jutarnjim satima, graðani ih pokušavaju otjerati pucnjima iz oružja i bacanjem petardi.

 

Prema dosadašnjem iskustvu, uklanjanje pasa lutalica obavljalo je JP “Rad” iz Sarajeva, odjel za kafilerijsku djelatnost, a od ove æe godine to biti povjereno JKP “Gradska groblja” Visoko. Od poèetka godine nije se radilo na rješavanju ove izražene pojave iz razloga što budžet nije još usvojen, a prema prijedlogu 20 000 KM planirana su sredstva za uklanjanje pasa lutalica i to iz Fonda za zaštitu okoline Opæine Visoko za 2009.g.

Prema rijeèima Suada Efendire iz opæinske službe za komunalne djelatnosti, trenutno nije moguæe preduzeti ništa na uklanjanju pasa dok se ne usvoji budžet, a što bi se tebalo desiti na sjednici zakazanoj za 21. februar.

“Mi smo prihvatili prijedlog JKP Gradska groblja da oni preuzmu ove aktivnosti, što je i stavljeno u prijedlog budžeta za ovu godinu koji æe se razmatrati u subotu. Moram priznati da je i procedura za kafilerijom JP Rad iz Sarajeva bila dosta duga, što je bio i jedan od razloga da se briga o psima lutalicama povjeri JKP Gradska groblja – izjavio je Suad Efendira za Radio Q.

 

Problem se rješava, izjavljuju nadležni. Dani i noæi bit æe nam puno mirniji nakon subote kada se usvoji budžet i prijedlog utroška sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Visoko, u kojem je 20 000 KM planirano za uklanjanje pasa lutalica. Do tada, naoružajte se strpljenjem i pripremite petarde kako biste lutalice bar nakratko zaplašili i otjerali ispod vaših prozora.