Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Fondacija poziva da se ukine zabrana izvoðenja radova na Bosanskoj Piramidi Sunca

Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” pozdravlja izradu prijedloga Strategije razvoja turizma u Federaciji BiH u kojoj se Bosanska dolina piramida navodi kao jedna od prioritetnih turistièkih destinacija u zemlji.

Od poèetka geoareoloških radova u Visokom (2005-2008) blizu 500.000 posjetilaca je obišlo lokacije Bosanskih piramida Sunca i Mjeseca, tumulus u Vratnici i kompleks podzemnih tunela “Ravne”.

Najveæi broj posjetilaca zabilježen je 2006., ali je s uvoðenjem zabrane radova na Bosanskoj piramidi Sunca broj turista prepolovljen.

Fondacija je pozvala Federalno ministarstvo kulture i državnu Komisiju za zaštitu nacionalnih spomenika da ukinu zabranu izvoðenja radova u donjem dijelu Bosanske piramide Sunca koja je najatraktivnija lokacija za turiste i istraživaèe.

Fondacija podsjeæa da su i preporuke uglednih svjetskih arheologa i geologa koji su uèestvovali na Prvoj meðunarodnoj nauènoj konferenciji o Bosanskoj dolini piramida da se ubrza istraživanje na ovoj piramidi.

Takoðer, rezultati nauènih analiza kamenih blokova s piramide Sunca pokazuju da je rijeè o visokokvalitetnim betonskim blokovima što je senzacionalno otkriæe jer starost ovog betona daleko nadmašuje pojavu rimskog betona.

S intenziviranjem radova i novim otkriæima ubrzaæe se razvoj arheološkog turizma u BiH i ekonomski oporavak zemlje, saopæeno je iz Fondacije.

(Fena)