Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Eko-Viking na Memorijalu Lupoglav na planini Prenj

Èlanovi visoèkog udruženje “Eko viking” stigli su na memorijal koji se svake godine održava na Lupoglavu, na planini Prenj. Visoèki planinari radili su zimski uspon na ovaj vrh, Lupoglav, i stigli su na odredište koje se nalazi na visini veæoj od 2000 metara.

Inaèe na ovom tradicionalnom usponu iz Visokog uèestvuje ukupno 5 planinara i prema informacijama sa Prenja svi su uspješno prošli ovaj zimski uspon.

Ovaj zimski uspon i memorijal Lupoglav se tradicionalno održava veæ godinama u znak sjeæanja na tri planinara koji su izgubili živote 1970. godine, a koji su bili èlanovi BH planinarskog saveza.