Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Izdato 20 prekršajnih naloga

Policijska stanica Visoko je na podruèju svoje nadležnosti provela je u èetvrtak akciju pojaèane kontrole mirujuæeg saobraæaja, odnosno kontrole nepropisno parkiranih vozila, a sve u cilju smanjenja broja prekršaja radi omoguæavanja normalnog odvijanja saobraæaja. Akcija je provedena u terminu od 7 do 22 sata, a prema rijeèima Elvedina Kamenjaša iz PS Visoko, službenici PS Visoko su izdali 20 prekršajnih naloga vozaèima koji su naèinili navedene prekršaje.