Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba


Izdato 20 prekršajnih naloga

Policijska stanica Visoko je na podruèju svoje nadležnosti provela je u èetvrtak akciju pojaèane kontrole mirujuæeg saobraæaja, odnosno kontrole nepropisno parkiranih vozila, a sve u cilju smanjenja broja prekršaja radi omoguæavanja normalnog odvijanja saobraæaja. Akcija je provedena u terminu od 7 do 22 sata, a prema rijeèima Elvedina Kamenjaša iz PS Visoko, službenici PS Visoko …


Usvojen program Vlade za 2009. godinu

Vlada Zenièko-dobojskog kantona usvojila je prijedlog Zakljuèka o donošenju Progama rada Vlade za 2009. godinu. Kako je danas na press-konferenciji izjavio Mirsad Šaranoviæ, ministar finansija ZDK-a, Program rada usklaðen je s budžetom za 2009. godinu. – U 12 mjeseci ove godine Vlada se planira baviti sa 75 taèaka. U prvom planu biæe oèuvanje likvidnosti budžeta, …


Zašto?

  Postoji jedna super knjiga koja se zove „Hiljadu zašto, hiljadu zato“, svako dijete prije rata je željelo da je ima pa tako i ja, bez obzira što æu naknadno ustnoviti da uopšte nema 1000 zašto, nego 867, i isto toliko zato. U zadnje vrijeme gotovo da nema dana, a da se zbog nekog dogaðaja …