Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Zeleni” traže pokretanje kriviène prijave protiv bivšeg premijera Nedžada Poliæa

Predsjednik Opæinskog odbora stranke Zeleni BiH- Zenica Akif Smajloviæ uime ove stranke zatražio je od Tužilaštva Zenièko-dobojskog kantonada da podigne kriviènu prijavu protiv bivšeg premijera ovog kantona Nedžada Poliæa, kojeg optužuje za svjesno podrivanje ekonomske moæi ZDK-a.

– Poliæ je u više navrata u toku generalnog štrajka prosvjetnih radnika prije èetiri i po godine, bio upoznat o èinjenici da su kolektivni ugovori zakonski akti, a od predsjednika štrajkaèkog odbora bio je upozoren da æe radnici podnijeti tužbe kod pravosudnih organa zbog neprimjene kolektivnog ugovora, naveo je Smajloviæ.

Do sada su izvršene presude od više od 10 miliona KM koje su djelimièno isplaæene za radnike pravosuða i organa uprave, ali ne i za prosvjetne radnike.

Na sastanku Poliæa i èlanova Vlade s tužiteljima, imenovani je odbio ponuðeno vansudsko poravnanje.

Trenutno se na Opæinskom i Kantonalnom sudu vode parnice za još oko 70 miliona KM potraživanja, saopæeno je iz Zelenih BiH.

Smajloviæ uime ove stranke traži od Sindikata i Vlade ZDK-a da Tužilaštvu ZDK-a dostave sve zapisnike sa sastanaka Vlade i štrajkaèkog odbora.

(Fena)