Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pazite gdje parkirate!

  Izvršenom analizom mirujuæeg saobraæaja na podruèju opštine Visoko utvrðeno je da se vrlo èesto dešava da vozaèi nepropisno parkiraju vozila na nedozvoljenim mjestima, suprotno odredbama èlana 74 Zakona o osnovama bezbjednosti saobraæaja na putevima u BiH. To ima za posljedicu otežano odvijanje saobraæaja, kao i to da nepropisno parkirana vozila otežavaju kretanje pješaka trotoarima, …


prof.dr. Joseph Davidovits se ukljuèuje u istraživanja bosanskih piramida

Cuveni francuski hemicar i direktor Instituta za geopolimere prof.dr. Joseph Davidovits aktivno se ukljucuje u projekt istrazivanja bosanskih piramida. U svom pismu osnivacu Fondacije „Arheoloski park: Bosanska piramida Sunca” Semiru Osmanagicu profesor Davidovits izrazava svoje zadovoljstvo analizama koje su izvrsene na Institutu „Kemal Kapetanovic” Univerziteta iz Zenice na celu s profesorom Muhamedom Pasicem u kome …


“Zeleni” traže pokretanje kriviène prijave protiv bivšeg premijera Nedžada Poliæa

Predsjednik Opæinskog odbora stranke Zeleni BiH- Zenica Akif Smajloviæ uime ove stranke zatražio je od Tužilaštva Zenièko-dobojskog kantonada da podigne kriviènu prijavu protiv bivšeg premijera ovog kantona Nedžada Poliæa, kojeg optužuje za svjesno podrivanje ekonomske moæi ZDK-a. – Poliæ je u više navrata u toku generalnog štrajka prosvjetnih radnika prije èetiri i po godine, bio …