Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

ZDK: Ove sedmice nastavak potpisivanja ugovora za boraèke stipendije

 

Nastavak potpisivanja ugovora za dodjelu boraèkih stipendija izmeðu Ministarstva za boraèka pitanja Zenièko-dobojskog kantona i stipendista bit æe nastavljen ove sedmice. Za 12. 02. planirano je potpisivanje ugovora sa stipendistima sa podruèja Opæine Kakanj (u 09.00 sati, sala Opæine), a istog dana i u Opæini Olovo (u 13,30 sati, sala Opæine).

 

Potom, 13. 02. bit æe potpisani ugovori sa onim kandidatima koji su zadovoljili kriterije za dobijanje stipendije po osnovu pripadnosti nekoj od boraèkih populacija u Opæini Maglaj (u 09,00 sati, sala Opæine), te istog dana i u Opæini Žepèe (u 12,30 sati, sala Opæine).

 

Podsjetimo, kriterije je zadovoljilo 1212 studenata, koji æe za prvu godinu dobijati mjeseèno po 100 KM, a za ostale godine studija po 150 KM. Ove stipendije bit æe isplaæivane u osam mjeseènih rata. Vlada Zenièko-dobojskog kantona, putem Ministarstva za boraèka pitanja odobrila je za ove svrhe 1.250.000 KM, što je za 250.000 KM više nego u prošloj studijskoj godini.