Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U porastu broj turista i noæenja u ZDK

Posljednji objavljeni podaci o boravku turista u BiH pokazuju da se njihov broj ne smanjuje bez obzira na najave da æe zbog ekonomske krize biti i manje kretanja ljudi. Potvrðuju to i podaci  iz Info – biltena Turiskièke zajednice Zenièko dobojskog kantona. Prema zvaniènim podacima u prvih 10 mjeseci 2008.g. ostvareno je 38 337 noæenja što je za skoro 10 000  noæenja više nego 2007.g. Meðutim, prognoze iz Turistièke zajednice govore da je ovaj broj noæenja dosta veæi, jer vlasnici ugostiteljskih objekata izbjegavaju prijaviti noæenja.

Prema informacijama navedenim u posljednjem Info biltenu TZZDK, projektom signalizacije, u Visokom je postavljeno ukupno 184 znaka na 35 lokacija, u vrijednosti oko 42 000 KM. Ovaj je Ured finansijski pomogao  Fondaciju Arheološki park  Bosanska piramida Sunca sa 10 000 KM, koliko je izdvojeno i za nastavak geo – arheoloških istraživanja u Visokom.

Kroz prošlu godinu Turistièka  zajednica ZDK je, kroz opæinske info urede, uèestvovala u brojnim projektima izgradnje i ureðenja turistièkih i ekoloških objekata, u više manifestacija kulturnog, ekološkog i sportskog predznaka. Znaèajna su sredstva izdvojena kao podrška reklami i propagand kroz kataloge, flayere, DVD-e i druge oblike reklamiranja i predstavljanja  kroz medije.

Takoðer, 20 posto (oko 190 000 KM) ostvarenih prihoda po osnovu èlanarine i boravišne takse uloženo je u projekte za oèuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeða na podruèju ZDK.

Oko 632 000 KM Turistièka zajednica ZDK uložila je urazne projekte razvoja i unapreðenja turizma, kao i 252 000 KM za oèuvanje i konzerviranje kulturno – historijskih  spomenika na podruèju ZDK.