Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

bih-rss.net: Prevent jedini ponuðaè za fabrike KTK Visoko

 

Cijena koju je sarajevski “Prevent” ponudio za fabriku krupne kože i krzna Kožarsko-tekstilnog kombinata (KTK) Visoko za sada je neprihvatljiva, jer je mnogo niža od minimalne koju je odredio Nadzorni odbor kombinata. Ovo je juèe rekao Ramiz Omanoviæ, predsjednik Sindikata KTK, nakon otvaranja ponuda za dvije fabrike KTK. Dodao je da je “Prevent” jedini dostavio ponudu i za fabriku obuæe, te da je ponuðena cijena prihvatljivija od one za fabriku kože, ali nije mogao da iznosi vrijednost ponuda, jer su svi èlanovi komisije za pregovore i posmatraèi potpisali izjavu o tajnosti.

Suad Šahinoviæ, predsjednik Nadzornog odbora KTK, kazao je da je 40 odsto od procijenjene vrijednosti ovih fabrika minimalna cijena ispod koje neæe iæi, što znaèi oko 17,8 miliona KM. Omanoviæ je istakao da æe pregovori s “Preventom” biti nastavljeni za desetak dana kako bi u meðuvremenu pokušali približiti stavove.

Radnici ne mogu prihvatiti cijenu iz ponude za fabriku krupne kože i krzna, jer ne bi bile riješene obaveze za staž svim radnicima KTK i za zaostale plate, što je i bilo predviðeno da se uradi od ovih prodaja“, dodao je Omanoviæ.

Prema javnom pozivu za prodaju ovih fabrika, poèetna cijena za fabriku obuæe je oko 5,7 miliona KM, a za fabriku krupne kože i krzna je oko 39 miliona KM.

Omanoviæ je naglasio da je “Prevent” prihvatio da zadrži svih 456 radnika, koliko ih ima u obje fabrike, uloži pet miliona KM, te zadrži djelatnost fabrike krupne kože i krzna, što su bili ostali uslovi.