Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Svjetski dan borbe protiv raka: U Visokom u porastu broj oboljelih


 

Broj oboljelih od malignih neoplazmi na podruèju opæine Visoko je u porastu. Prema  epidemiološkim podacima  broj malignih neoplazmi  iznosi 192, od èega je najveæi dio, ukupno 36 malignih neoplazmi dojke kod žena, što u potpunosti opravdava nabavku mamografskog aparata – potvrdila je za  Radio Q  dr. Miranda Grujiæ u gostovanju povodom Svjetskog dana borbe protiv raka.

 

Prema njenim rijeèima jedan od uvjeta za prevenciju i rano otkrivanje karcinoma dojke je i pregled mamografom, koji ako se uradi na vrijeme, može pomoæi u sprjeèavanju i lijeèenju ove bolesti.

Dr. Miranda Grujiæ èlan je struènog tima nedavno pokrenute donatorske akcije za kupovinu mamografa za potrebe JU Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko.

“Naš cilj je da se u što kraæem vremenskom periodu obezbjede sredstva za kupnju ovog aparata, jer veæ u poèetnom periodu imamo 6000 žena koje podliježu obaveznom pregledu, što neæe biti moguæe uraditi u roku od godinu dana, ali potrebno je što prije poèeti” – istièe dr. Grujiæ

 

Žene s podruèja Visokog  trenutno ovaj pregled plaæaju 25 KM. Pregled se obavlja u Kantonalnoj bolnici Zenica, gdje pacijentica mora da snosi troškove prijevoza, naruèuje se na pregled, s periodom èekanja 2 do 3 mjeseca.

 

Prema procjenama, kada bi svaki stanovnik opæine Visoko donirao po 5 KM, tada bi se mogao nabaviti mamograf. Troškovi pregleda tada bi iznosili  20 KM kojim bi se plaæali troškovi razvijanja filmova i operativno – administrativnih troškova, a  besplatan pregled bi bio za sve žene sa dijagnosticiranim karcinomom dojke.