Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Poèinje potpisivanje ugovora za „boraèke stipendije“

 

Nakon što je Ministarstvo za boraèka pitanja raspisalo konkurs za dodjelu stipendija studentima –braniocima i èlanovima njihovih porodica za studijsku 2008/2009. godinu, proveden je postupak putem opæinskih službi za boraèko-invalidsku zaštitu. Kriterije je zadovoljilo 1212 studenata, koji æe za prvu godinu dobijati mjeseèno po 100 KM, a za ostale godine studija po 150 KM. Ove stipendije bit æe isplaæivane u osam mjeseènih rata. Vlada Zenièko-dobojskog kantona, putem Ministarstva za boraèka pitanja odobrila je za ove svrhe 1.250.000 KM, što je za 250.000 KM više nego u prošloj studijskoj godini.

 

Naredne sedmice, taènije od 09. februara, poèet æe potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija u svim opæinama Zenièko-dobojskog kantona. Tako je planirano da se potpišu ugovori sa stipendistima iz Opæine Doboj-Jug,

09. 02. ove godine u (09,00 sati). Istog dana, potpisat æe se ugovori i sa stipendistima Opæine Usora (u 11,00 sati) i Opæine Tešanj (u 13,00 sati). Narednog dana, 10. 02. ugovore æe potpisati studenti sa podruèja Opæine Vareš (u 10,00 sati) i Opæine Breza (u 12,30 sati). Krajem naredne sedmice, resorni ministar, Sejad Naliæ osim pomenutih, potpisat æe ugovore i sa studentima sa podruèja ostalih opæina Ze-do kantona.

 

Press služba ZDK