Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Izvještajna godišnja skupština “Eko vikinga”

Udruženje za zaštitu rijeka, rijeènih slivova i ekstremne sportove “Eko viking” Visoko organizuje Izvještajnu godišnju skupštinu. Skupština æe biti održana u Velikoj sali Opštine Visoko u subotu, 7. februara ove godine, sa poèetkom u 18 sati.