Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sutra æe se znati ko je dostavio ponude za kupovinu dvije fabrike KTK Visoko

 

Na javni poziv za prodaju dvije fabrike KTK Visoko neposrednom pogodbom stigla je jedna prijava, potvrdili su u tom preduzeæu. Dodali su da ne znaju ko je dostavio ponudu, podsjetivši da æe ona biti otvorena 4. februara. Prema javnom pozivu, poèetna cijena za fabriku obuæe je oko 5,7 miliona KM, a kriteriji su i preuzimanje 211 radnika i ulaganje milion KM u roku od godinu dana. Poèetna cijena za fabriku krupne kože i krzna je oko 39 miliona KM. Zatraženo je zadržavanje 245 radnika, ulaganje èetiri miliona KM i zadržavanje djelatnosti. Iz prodajne cijene KTK æe izmiriti obaveze po osnovu hipoteka. Dva tendera za malu privatizaciju ovih fabrika su propala jer nije bilo zainteresovanih.