Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Oprez pri proljetnom èišæenju zemljišta

Kantonalna uprava za šumarstvo Zenièko-dobojskog kantona upozorava stanovništvo da je zakonom zabranjeno loženje otvorene vatre u šumama i na šumskom zemljištu kao i na drugom zemljištu na udaljenosti do 150 metara od šume.

Naime, uposlenici Kantonalne uprave za šumarstvo primjetili su da se zadnjih dana, sa poboljšanjem vremenskih prilika stanovništvo poèinje pripremati za proljetne radove. Vrši se èišæenje privatnih posjeda i paljenje otpada. Da bi se sprijeèilo nastajanje i širenje požara, uposlenici Kantonalne uprave za šumarstvo Ze-do kantona pojaèaæe aktivnosti na kontroli i podnositi prijave protiv lica koja pale vatru na nedozvoljenim mjestima.

Press služba ZDK