Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nelegalni i “ležeæi policajci”!

Inicijativu za  za uklanjanje ili usklaðivanje  po normativnim standardima “ležeæih policajaca” (uspornika), koji su postavljeni radi smanjenja brzine kretanja vozila, na posljednjoj je sjednici Opæinskog Vijeæa Visoko pokrenuo vijeænik SDA  Mirza Ganiæ. U inicijativi predstavljenoj vijeænicima te upuæenoj službi za urbanizam, izmeðu ostalog se navodi  da postavljeni “ležeæi policajci” nemaju dozvolu za postavljanje na odreðenim lokacijama, ali i  da  njihov izgled nije uraðen po propisima  Pravilnika Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

 

“Ležeæi policajci” na podruèju opæine Visoko postavljeni su u ulici Branilaca, te na pravcu Arnautoviæi  – Uvoriæi s ciljem sprjeèavanja brze vožnje. U inicijativi  vijeænik Mirza Ganiæ izmeðu ostalog navodi  da su “ležeæi policajci” štetni, te predlaže da se nabave gumeni ležeæi policajci koji su u skladu sa standardima i gore navedenim Pravilnikom. “Objekti æe se instalirati sezonski u cilju smanjenja zagaðenja vazduha i stvaranja uvjeta za nesmetano održavanje kolnika u zimskom periodu” – istièe se u inicijativi.

U obrazloženju inicijative o štetnostima trenutno postavljenih “posebnih objekata za smanjenje brzine” izmeðu ostalog se navodi da  visoki okretaji motora i škripa guma ipak ne nedostaju. “Ležeæi policajci” s obzirom na to da nisu napravljeni po standardima, uništavaju  automobile, ali izazivaju verbalne duele  i prijetnje pojedinih vozaèa, zbog “brzine “ prelaska preko istih. Stalno usporavanje i ubrzavanje  zbog svakog “ležeæeg policajca” znaèajno utièe na potrošnju  goriva, što se takoðer reflektuje na poveæanje emisije CO2 i dušikovog oksida. Navedeno je i da sprjeèavaju zimsko održavanje kolnika, a skrenuta je pažnja i na njihovo postavljanje u blizini zgrade Hitne pomoæi  što je suprotno èlanu 2. Pravilnika o postavljanju  posebnih objekata radi smanjenja brzine.

Ganiæ smatra da su policijske patrole koje mjere brzinu daleko ekološki isplativije i efikasnije. “ Zar je državi lakše kažnjavati sve vozaèe, nego izdvojiti samo one koji krše propise o brzini i ne propuštaju pješake?” – navodi se u inicijativi vijeænika Mirze Ganiæa.