Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Kupujemo MAMOGRAF: Poèela donatorska akcija “Probudimo se da ne bude kasno!”

01.februara zvanièno je poèela donatorska  akcija za nabavku aparata mamografa, koji æe omoguæiti prevenciju i rano otkrivanja karcinoma dojke kod žena sa podruèja opæine Visoko. Akcija æe se u naredna èetiri mjeseca provoditi pod koordinacijom Odbora za realizaciju  projekta i JU Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko, uz aktivno uèešæe žena, zdravstvenih radnica, ekonomistica, pravnica, prosvjetnih radnica i brojnih drugih. Cilj je prikupiti 160 000 KM  kojima bi se omoguæila kupovina ovog aparata za potrebe visoèke zdravstvene ustanove.

 

“Naš zadatak  je da putem donatorske akcije  prikupmo sredstva za kupovinu mamografa. Ukljuèeni æe biti svi segmenti opæine Visoko, prije svih institucije opæine, privredni subjekti, udruženja, nevladin sektor do naših sugraðana. Posebno se oslanjamo na naše žene, koje su i samom inicijativom za kupovinu ovog aparata, pokazale svoju spremnost da svoje znanje i iskustva podijele u ovoj humanitarnoj akciji” – izjavila je za Radio Q koordinatorica projekta Senija Uzunaliæ.

 

Projektni tim se nalazi pred velikom izazovom, obavezom i odgovornosti za provoðenje ove humanitarne akcije koja æe se putem medija i u javnosti provoditi pod sloganom “ Probudimo se, da ne bude kasno”.

 

Žene s podruèja Visokog  trenutno ovaj pregled plaæaju 25 KM. Pregled se obavlja u Kantonalnoj bolnici Zenica, gdje pacijentica mora da snosi troškove prijevoza, naruèuje se na pregled, s periodom èekanja 2 do 3 mjeseca.

 

Prema procjenama, kada bi svaki stanovnik opæine Visoko donirao po 5 KM,  mogao bi se  nabaviti mamograf. Troškovi pregleda tada bi iznosili  20 KM kojim bi se plaæali troškovi razvijanja filmova i operativno – administrativnih troškova, a  besplatan pregled bi bio za sve žene sa dijagnosticiranim karcinomom dojke.

 

Tokom kampanje javnost æe biti upoznata  s ciljevima humanitarne akcije, kroz medijske istupe èlanica projekta, predavanja o ovoj temi, otvorenih razgovora i uliènih promocija.

Otvoren je raèun u UNI Credit Banci  sa naznakom “ Za mamaograf” na koji se mogu uplatiti novèana sredstva. Uskoro æe u funkciji biti i humanitarni telefonski broj  putem kojeg æe se moæi prikupljati novèana sredstva.