Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Jednodnevni izlet na Jahorinu

Omladinsko udruženje “Mladost” organizira jednodnevni izlet na Jahorinu u nedjelju 8.2.2009. sa polascima u 8 sati ispred prostorija MZ Graèanica u Graèanici i u 8:20 sati sa autobuskog stajališta kod Veme, povratak u popodnevnim satima. Svi zainteresirani za odlazak mogu se prijaviti kod blagajnika udruženja Nedžmina Salispahiæa na broj telefona 061/447-323. Rezervacije mjesta i uplatu …


Kupujemo MAMOGRAF: Poèela donatorska akcija “Probudimo se da ne bude kasno!”

01.februara zvanièno je poèela donatorska  akcija za nabavku aparata mamografa, koji æe omoguæiti prevenciju i rano otkrivanja karcinoma dojke kod žena sa podruèja opæine Visoko. Akcija æe se u naredna èetiri mjeseca provoditi pod koordinacijom Odbora za realizaciju  projekta i JU Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko, uz aktivno uèešæe žena, zdravstvenih radnica, ekonomistica, pravnica, prosvjetnih …