Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U ponedjeljak poèinje drugo polugodište

 

Drugo polugodište u školama na podruèju Zenièko – dobojskog kantona, poèinje sutra. Nakon mjesec dana raspusta u školskim klupama biæe 43.942 uèenika osnovnih i 16.681 uèenik srednjih škola. Prema informaciji iz Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK-a, u školama na podruèju opština Zenica, Žepèe, Usora i Vareš, u kojim se nastava pohaða po hrvatskom nastavnom planu i programu, drugo polugodište poèelo je 12., odnosno 19. januara.

“Tokom zimskog raspusta obavljene su tehnièke pripreme za nastavak rada u školama, ukljuèujuæi nabavku energenata, rješavanje pitanja prevoza uèenika, a u organizaciji Pedagoškog zavoda ZDK-a realizovan je ciklus seminara doedukacije”, kazala je Zdenka Merdžan, resorna kantonalna ministrica.

Drugo polugodište u školama na podruèju ovog kantona trajaæe do 12. juna.

(Fena)