Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sanacija vlage u Galeriji “Likum '76” u Visokom

 

U visoèkoj Galeriji “Likum '76” vrše se radovi na sanaciji vlage. Problem je prisutan još od otvorenja ove galerije, daleke 1976. godine, a ovi radovi bi konaèno mogli riješiti problem vlage u samom ateljeu i prateæim prostorijama, te doprinijeti boljim uslovima kada je rad galerije i udruženja u pitanju.
Proteklih godina smo imali velikih problema sa vlagom, pa smo bili prinuðeni da krenemo sa sanacijom. Federalno ministarstvo nam je najviše pomoglo, jer je u toku prošle godine izdvojilo 22 hiljade KM i sa tim sredstvima smo u stanju da uradimo oko polovinu zacrtanog posla. Jednim dijelom bi u finansiranju ovih radova trebala pomoæi i Opština Visoko, barem smo dobili takvo obeæanje, a ponovo smo se obratili za pomoæ i federalnom i kantonalnom ministarstvu za kulturu da bi bili u stanju zatvoriti finansijsku konstrukciju. Kada su tehnièki dijelovi radova u pitanju, postavlja se zaštitna smola, koja bi trebala sprijeèiti prodiranje vlage, a mi se nadamo da bi radovi trebali biti gotovi do polovine februara. Nakon toga planiramo postaviti izložbu likovnih umjetnika Ze-do kantona, èime bi i zvanièno otvorili novu sezonu kada je Galerija “Likum '76” iz Visokog u pitanju.” – rekao je predsjednik ULU iz Visokog, Mehmed Klepo.