Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Poticaj i za jednu firmu iz Visokog

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na ime poticaja razvoja privrede donijela je odluku o isplati 132.500 KM i to za osam preduzeća iz Zenice, Tešnja, Visokog, Maglaja, Zavidovića i Breze. Najviše sredstava 31.500 KM i to po četiri osnova, odobreno je zeničkom preduzeću „S.P. Budo“ d.o.o. koje se bavi preradom mesa i upošljava devet radnika.

Na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekt površine 219 m2 ovom preduzeću odobreno je 8.000 KM. Toj firmi je na ime regresiranja kamata na investicijski kredit odobreno do 3.500 KM, na ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima HACCP i ISO 9001:2000 po 10.000 KM.

Preduzeću „Alim“ d.o.o. Visoko na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekt 488 m2 odobreno je 16.000 KM.

Preduzeću “Alpina Bromy” d.o.o Tešanj na ime regresiranja kamata na investicijski kredit odobreno je do 30.000 KM za ovu godinu.

“Ovo preduzeće je kod ABS banke podiglo kredit do 2018. godine i ako ga bude uredno otplaćivalo tokom tri godine po ovom osnovu može dobiti subvenciju do 90.000 KM”, izjavio je ministar privrede ZDK-a Fahrudin Omerhodžić.

Privrednom društvu “Koala paintings” d.o.o. Tešanj koje zapošljava 22 radnika i bavi se proizvodnjom predmeta od plastike na ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu ISO 9001:2000 Vlada ZDK-a odobrila je 10.000 KM.

Po istom osnovu preduzeću “Inter-com” d.o.o. Zenica odobreno je 10.000, a GPD „Krivaja -Gradnja“15.000 KM.

Privrednom subjektu “Perutnina Ptuj B” d.o.o. Breza za uvođenje tzv. „halal certifikata“ odobreno je 10.000 KM.

Isti iznos odobren je i preduzeću “Cow-how” d.o.o. Maglaj na ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji KRAV EEC 2092/91.

(Fena)