Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Obavijest iz PS Visoko

Obavještavamo Vas da će PS Visoko u okviru kampanje “Pazi kako voziš” i “Akcionog plana iz dokumenta Polazne osnovne strategije sigurnosti drumskog saobraćaja 2008-2013”, izvesti akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u našoj nadležnosti, a sve u cilju smanjenja broja događanja saobraćajnih nezgoda i činjenja prekršaja iz oblasti saobraćaja.

Pored uočavanja prekršaja propisanih u Zakonu o osnovama bezbijednosti saobraćaja na putevima u BiH, osnovni akcent stavit će se i na suzbijanju i sprječavanju kriminaliteta, pronalasku predmeta koja potiču iz izvršenih krivičnih djela, predmeta pomoću kojih se vrše krivična djela, te koja se posjeduju protivno zakonskim odredbama (hladno oružje i dr.) kao i otkrivanje izvršilaca raznih oblika krivičnih djela.

-U vezi navedenog ova akcija će se izvesti i na području Policijskih stanica na području MUP-a ZE-DO kantona.

-Akcija pojačane kontrole saobraćaja će se izvoditi u dane 23. 24. i 25.01.2009. godine u vremenu od 06:00 do 22:00 sata sa akcentom na preduzimanje represivnih mjera prema učesnicima u saobraćaju sa posebnim akcentom na kontrolu svih vrsta prekršaja koje čine vozači koji upravljaju vozilima sa stranim registarskim oznakama.

-Naši službenici će preduzimati represivne mjere protiv učesnika u saobraćaju koji budu počinili prekršaje bilo koje vrste, kao i druge Zakonske mjere u koliko se utvrdi da su određena lica počinila krivična djela ili budu posjedovala predmete krivičnog djela.