Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Tim Fondacije ne prekida sa poslom

I dok u Visokom temperature dostižu rekordno niske vrijednosti od -14 stepeni, u Bosanskoj dolini piramida se ne miruje. Tim Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” završio je uzimanje uzoraka sa svih aktivnih lokacija: Bosanske piramide Sunca, Bosanske piramide Mjeseca, kamenog tumulusa “Toprakalija” u Vratnici, građevine  “Dolovi” u Vratnici i podzemnog tunelskog kompleksa “Ravne”. Za komparaciju su uzeti i uzorci stijenskog materijala.

Projekt istraživanja bosanskih piramida je multidisciplinarni naučni projekt i osim arheoloških observacija uključuje niz geoloških, geomehaničkih, geofizičkih, geohemijskih i drugih analiza.

U protekle četiri arheološke sezone 2005-2008 uzorci s piramida su obrađivani na Građevinskom institutu u Tuzli, Institutu za materijale “Kemal Kapetanović” Univerziteta u Zenici i Institutu za građevinarstvo Univerziteta u Sarajevu. Rezultati uzoraka ploča pješčara i konglomeratnih blokova pokazuju svojstva obrađivanih i/ili izvanredno kvalitetnih betonskih materijala. Sve analize su dostupne javnosti na službenoj web stranici Fondacije (www.piramidasunca.ba) i službenoj stranici Prve međunarodne naučne konferencije o Bosanskoj dolini piramida (www.icbp.ba).

Uzorci betonskog konglomerata iz temelja strukture u Vratnici se nalaze na analizi u Francuskoj. Nadalje, četiri uzorka organskog i karbonatnog materijala (stalaktiti i stalagmiti) iz tunela “Ravne” su u jednoj od vodećih evropskih laboratorija za radiokarbonsko i luminescentno određivanje starosti.

Fenomen bosanskih kamenih kugli svoj epilog dobija s hemijskom kompozicijom rađenom na Institutu za materijale u Zenici, te geofizičkom i geohemijskom analizom koja je u toku u Ruskoj akademiji prirodnih nauka. Prvi rezultati pokazuju da su originalni autori kamenih kugli dodavali aditive za poboljšanje mehaničkih svojstava kugli.

Novi set od ukupno 25 uzoraka će biti poslan u tri vodeće svjetske laboratorije koje se bave hemijskom kompozicijom i mikroskopskom analizom. Na taj način će se dobiti važni rezultati u utvrđivanju načina na koji su se gradile bosanske piramide te odrediti starost tunelskog kompleksa ispod njih.

Praksa Fondacije je da izabrane naučne i univerzitetske ustanove ne obavještava unaprijed o tome kome su sve uzorci poslani. Na taj način je osigurana nezavisnost i autentičnost rezultata te onemogućeno eventualno međusobno dogovaranje ovih institucija.