Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Stigao gas u Visoko !!!

Sinoć oko 21 sata iz “BH gasa” su obavijestili “Visokogas” da će pustiti određenu, interventnu količinu gasa za područje opštine Visoko. Radi se o gasu koji će moći koristiti samo domaćinstva, dok će se veliki potrošači morati još malo strpiti, kako bi bilo dovoljno gasa za domaćinstva koja nemaju alternativna grijanja.

Sa veliko radošću mogu reći da je gasna mreža na području opštine Visoko pod pritiskom gasa. To znači da naši korsinici mogu nastaviti sa zagrijavanjem svojih prostorija gasnim aparatima. Nadam se da svi znaju pokrenuti svoje aparate, a u najkraćem, postupak je slijedeći. Prvo treba otvoriti sve ventile na gasnoj mreži, koji su zatvoreni prilikom nestanka gasa. Nakon toga, treba pristupiti deblokadi regulatora pritiska gasa koji se nalazi u ormariću. Inače, ovaj postupak je detaljno opisan u knjižici koju su dobili svi korisnici usluga “Visokogasa”, knjižici pod nazivom “Upute našim korisnicima”, i to na stranici 10. Obzirom da se ovoga puta radilo o nestanku gasa, treba postupiti kao što je opisano u tački B, a to znači da u slučaju prekida protoka gasa zbog preniskog pritiska ili nestanka gasa (kao što je sada kod nas bio slučaj) treba odvrnuti kapicu koja je na slici označena sa brojem 4 i povući šipku koja je označena pod brojem 3 dok se ne začuje zvuk zapinjanja mehanizma, a šipka 3 ne ostane u izvučenom položaju nakon čega treba obavezno navrnuti kapicu 4. Ovu kapicu neko zove i navrtka. Također, oni koji imaju bojlere, oni samo trebaju resetovati, to jest, okrenuti prekidač, najčešće, na krajnji lijevi položaj i puste i bojler će normalno početi sa radom, a ako se radi o gasnim pećima onda je to najobičnije paljenje gasne peći, koje su naši korisnici uradili do sada mnogo puta.” – rekao je direktor “Visokogasa” Hajrudin Handžić.

Svi oni kojima još uvijek nije jasno šta treba da urade, slobodno mogu da se obrate u “Visokogas” gdje će dobiti detaljnije informacije.