Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U Vladi Ze-do kantona razgovori sa sindikatima

 

Danas je u Vladi  Zeničko-dobojskog kantona održan sastanak na kome se razgovaralo  sa predstavnicima kantonalnih sindikata budžetskih korisnika: osnovnog i srednjeg obrazovanja, policije, pravosuđa i organa uprave. Ovaj sastanak jedan je u nizu sastanaka između Vlade Zeničko-dobojskog kantona i kantonalnih odbora sindikata budžetskih korisnika. Cilj ovih sastanaka  je postizanje dogovora o materijalnom položaju zaposlenika za budžetsku 2009. godinu.


 

S obzirom na činjenicu da budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu nije usvojen, odnosno  da je donesena Odluka o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca, predmet razgovora na pomenutom sastanku  bili su upravo elementi za utvrđivanje budžeta za 2009. godinu.

 

Press služba ZDK