Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Još jedna javna rasprava u Opštini Visoko

 

U četvrtak, 25. decembra ove godine u Velikoj sali Opštine Visoko biće održana javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica Ze-do kantona. Skupština našeg kantona je 27. novembra ove godine prihvatila ovaj Nacrt i uputila ga u proceduru javne rasprave. Javna rasprava će početi u 13 sati, a Nacrt Zakona se može pogledati na web stranici Ze-do kantona i u Službi za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica.