Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Proizvedeno 1,2 miliona tona uglja

 

Obilježavanje 21. decembra, Dana rudara, u Kaknju i kakanjskom rudniku protiče u ambijentu kojeg ispunjava zadovoljstvo, prvenstveno zbog ostvarenog plana proizvodnje od 1,2 miliona tona uglja, što je najbolji proizvodni rezultat od 1992. godine, saopšteno je iz Rudnika Kakanj.

Povodom Dana rudara svim zaposlenicima Rudnika isplaćena je tradicionalna rudarska nagrada u iznosu od po 250 KM i organizovano je niz značajnih manifestacija.

Tako je 18. decembra priređen ispraćaj u zasluženu mirovinu za 85 radnika Rudnika, dan kasnije rudari su priredili sportske susrete u malom fudbalu, streljaštvu i šahu, a na sam Dan rudara održava se tradicionalno komemorativno sjećanje na sve poginule rudare.

Centralna manifestacija u obilježavanju praznika je svečana akademija zakazana za večeras u 18.30 sati.

U 2009. godini iz podzemne eksploatacije uglja se planira iskopati 400 hiljada, a sa površinskog kopa 800 hiljada tona. To treba biti realizovano sa pripremanjem rudarskih radilišta od oko tri hiljade metara dužnih, čime će se steći uslovi za kontinuiran rad dva mehanizovana široka čela u jami Haljinići i sa eksploatacijom 3,5 miliona kubnih metara čvrste jalove mase čime će se steći uslovi za otkopavanje planiranih količina uglja na površinskom kopu Vrtlište.

“Rudnik Kakanj i njegovi zaposlenici na kraju ove godine se nalaze pred strateškim odlukama koje će odrediti našu budućnost u nekoliko narednih decenija”, kazao je generalni dikrektor Rudnika Mirsad Jašarspahić.

“Poslujemo i izvršavamo svoje operativne zadatke u vremenu kada situacija na svjetskom energetskom tržištu s jedne strane i neusklađenost energetskih kapaciteta na lokalnom energetskom tržištu s druge strane, neodložno zahtjeva konačnu realizaciju Strateškog plana i programa za restrukturiranje elektroenergetskog sektora. Prema tim planovima treba da bude realizovana i višedecenijska težnja rudara da Rudnik na ravnopravnim osnovama bude sastavni dio jednog jedinstvenog energetskog sektora. Naši stavovi su da u taj sistem možemo ući samo kao ravnopravan subjekt i jedinstveno preduzeće sa podzemnom i površinskom eksploatacijom uglja i od toga principa nećemo odstupati. Strateškim planom i programom za restrukturiranje elektroenergetskog sektora planirana je izgradnja Bloka VIII kakanjske termoelektrane”, kazao je Jašarspahić.

Da bi nesmetano transportovali i kvalitetno pripremali ugalj za Termoelektranu, izgradnja nove dionice autoputa Kakanj – Bilješevo zahtjeva hitan početak poslova na izgradnji pretovarnog sistema. Kapaciteti za odlaganje čvrste jalove mase sve više su ograničavajući i traže što brži početak radova na izgradnji hidrotehničkih objekata odnosno tunela u dolini rijeke Ribnice. Kontinuirani nastavak i održavanje podzemne eksploatacije uglja u Haljinićima traži što prije početak poslova na otvaranju nove jame Begići.

Uprava Rudnika će do kraja godine raspisati javni oglas za izgradnju pretovarnog sistema, a model finansiranja će biti rješen u saradnji sa Elektroprivredom BiH.

Planirana je izgradnja minihidrocentrale u okviru hidrotehničkog objekta tunel u Ribnici i ona treba da bude garant kreditnom aranžmanu za financiranje kompletnog projekta izgradnje tunela.

Nova jama Begići ne može biti tretirana izvan izgradnje novog bloka VIII u okviru Termolektrane, jer bez te jame i bez povećavanja kapacitete na Površinskom kopu iz Kaknja neće biti dovoljno uglja za proizvodnju struje u Čatićima.

-Poslove na otvaranju jame Begići Uprava Rudnika će započeti iz vlastitih sredstava a uporedo sa otvaranjem ovog kapaciteta insistirati na jedinstvenoj investiciji izgradnje rudarskih kapaciteta i Bloka VIII. Za ove velike poslove potrebna su sredstva u iznosu od oko 90 miliona KM, navodi se u saopštenju.

Dan rudara u kaknjskom rudniku protiče i radno i svečano. Ovaj radni dio od posebne je važnosti, jer je ovo vrijeme kada su proizvodni kapaciteti dostigli maksimum, kada ima dovoljno novih projakata za razvojni iskorak ali nedostaje investicijskog novca, koji po pravilu godinama zaobilazi rudnike i rudarstvo, stoji u saopštenju.

(FENA)