Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vijećnici traže rješenje koje će spriječiti tužbe javnih preduzeća spram općine Visoko

Vijećnici općinskog vijeća Visoko usvojili su Nacrt budžeta općine Visoko za 2009.g.  u iznosu od 11 090 000 KM. Za budžet koji je u odnosu na ovogodišnji uvećan za dva miliona KM, pomoćnica načelnika u službi za budžet, razvoj i finansije, Edina Ferizović kazala je da je “oprezno” donešen s obziro da se zbog novog Zakona o porezima na plaće i doprinose još uvijek ne mogu potpuno i tačno prognozirati prihodi.Javna će rasprava  biti održana u roku od 30 dana,a finansiranje rada općine bit će vršeno sa istim sredstvima koja su potrošena i u prva tri mejseca ove godine, Odlukom o privremenom finansiranju općine.

Najviše je rasprave vijećniak izazvala  činjenica da je u toku prvih šest mjeseci ove godine za sudska izvršenja i vansudska poravnanja potrošeno više od 900 000 KM, sva puta više  planiranih sredstava.Budžetska su sredstva potrošena za porezne prijave 278 000 KM, te za sudska izvršenja 746 000 KM među kojima su i izvršenja za tužbe JKP Gradska groblja i “Atlas” doo. Između ostalih ova je sudska izvršenja prokomentarisao i iznio stav komisije  predsjednik komisije za budžet, mr. Hasan Prelić vijećnik SDA, koji je istakao potrebu da se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama odredi odgovarajuće javno preduzeće, kako bi se spriječilo utuživanje i gubljenje budžetskih sredstava. U raspravi je učestvovao i Izet Smajević vijećnik SBIH koji ej postavio pitanje kako je moguće da preduzeća čiji je osnivač općina Visoko, tuže općinu Visoko?
Između ostalog, vijećnici OV Visoko na prvoj radnoj sjednici u ovom sazivu  donijeli su Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama koja će prema ovoj odluci biti prihod općine Visoko i ulazi u budžetska sredstva. Odluka se primjenjuje od polovine ove godine.
Za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na objektima, upravnim zgradama, poslovnim jedinicama, bankama, prodajnim objektima i dr. kojima se označava djelatnost ili zanimanje palća se godišnja taksa. Iznos taksi je od 40 do 2000 KM. Rasprava o visini taksi bit će održana na sljedećoj, januarskoj sjednici općinskog vijeća Visoko.