Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ažuriranje obrazaca

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata dostavilo je obavijest putem nadležnog kantonalnog ministarstva Službama za boračko-invalidsku zaštitu opština u kojoj traže ažuriranje obrazaca za vođenje evidencija o RVI i porodica šehida i poginulih boraca.  Pravilnikom o načinu vođenja evidencija o RVI i porodicama šehida i poginulih boraca propisani su obrasci za vođenje evidencija o navedenim kategorijama L-1 i P-1.

S tim u vezi ova Služba je obavezna da do kraja 2008. godine popuni i ažurira pomenute obrasce. Prema službenim evidencijama u Odsjeku za BIZ vode se 572 korisnika lične invalidnine i 513 korisnika porodične invalidnine.

Obzirom na kratak rok za dostavljanje traženih obrazaca Ministarstvima, pozivaju se svi korisnici lične i porodične invalidnine da se u što kraćem roku, a najkasnije do 31.12. ove godine odazovu u Odsjek za BIZ opštine Visoko, soba broj 1 i 2 radi davanja potrebnih podataka za popunu obrazaca L-1, odnosno P-1.

Korisnici su obavezni po dolasku u Službu obezbijediti podatke sa lične karte za sebe i svoju djecu.