Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

JU “Dom zdravlja Visoko” na osnovu usmene odluke naplaćivala usluge porodicama šehida i poginulih boraca, i to nelegalno!

Tragom informacije da Dom Zdravlja Visoko, na osnovu nekakve usmene odluke naplaćuje svoje usluge porodicama šehida i poginulih boraca protivno odlukama Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK, istražili smo cijelu priču i došli do veoma interesantnih informacija. Dom Zdravlja Visoko je potpuno nepotrebno naplaćivao usluge ovim kategorijama stanovništva na osnovu usmenih odluka!? Nakon toga grešku su priznali i pozvali sve oštećene stranke da dodju po svoj novac. Pitamo se, da ovo nije bio predmet našeg istraživanja da li bi greška ikada bila priznata, odnosno nakon ovog slučaja opravdano se pitamo da li ima još nekih “usmenih” odluka prema kojima se nelegalno naplaćuju zdravstvene usluge? Priča je krenula kada su se neke porodice šehida obratile svom Udruženju nakon što su platili usluge za koje im je ranije rečeno da su besplatne.

Evo dopisa koji je “Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Visoko 92” poslala na adresu Doma Zdravlja sa Poliklinikom Visoko:
“Poštovani, obzirom da smo od našeg članstva obaviješteni da članovi porodica šehida i poginulih boraca koji su u stalnom radnom odnosu odnedavno plaćaju participaciju troškova liječenja (Svih usluga Doma Zdravlja), molimo Vas da nas informišete na osnovu koje Odluke se to plaćanje vrši, te da nam istu dostavite u prilogu…..”
 
Odgovor iz Doma Zdravlja Visoko neosporno potvrđuje da Kanton vrši usmenu komunikaciju sa Domovima Zdravlja, što je praksa možda jedino i ovoj zemlji.
 
“… Vezano za primjenu člana 7. stav 2. Odluke o učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite dato nam je USMENO tumačenje od strane Zavoda zdravsrvenog osiguranja ZDK da se primjena ove Odluke odnosi samo na lica koja su po ovom osnovu osigureana na nivou Kantona, što je kako navodite u dopisu tek odnedavno i primjenjivano. Nakon Vašeg upita uputili smo upit, Zavodu Zdravstvenog osiguranja ZDK koji je ranije USMENE upute stavio van snage i dao pismeni odgovor da se to odnosi na sve kategorije bez razlike gdje su osigurani pod uslovom da je ovjerena zdravstvena knjižica što će se i primjenjivati. Napominjemo da u slučaju da ova kategorija nema ovjerenu zdravstvenu knjižicu, a platit će cijenu po Tarifi zdravstvenih usluga Federalnog Zavoda za osiguranje i reosiguranje kao i usluge koje nisu u Programu rada…”

Nakon ove prepiske između Udruženja šehida i poginulih boraca sa Domom Zdravlja, Udruženje se obratilo i Ministarstvu za boračko invalidsku zaštiru ZDK,  Ministarstvu zdravstva ZDK, Skupštini ZDK i Zavodu za zdravstvenu zaštitu ZDK. Na njihov dopis legalno izabrani predstavnici vlasti, iz bilo koje stranke da su, nisu odgovorili. U dopisu je zatraženo da se neodgovorni pojedinci zbog paušalnog tumačenja Odluke i njenog nepoštivanja sankcionišu. Zatražen je odgovor šta da rade oštećene porodice šehida i poginulih boraca koje su već nepotrebno platili usluge liječenja. I na kraju zatraženo je da institucije vlasti pokrenu odgovarajući postupak odgovornosti kako se ovakve stvari ne bi ponavljale.

Odgovor su jedino dobili iz Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK:
“Vezano za Vaš dopis od 26.11.2008.godine dajemo slijedeće obrazloženje: Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite (“Službene novine ZDK broj 4/05”) regulisano je oslobađanje od neposrednog učešća osiguranih lica “članova porodica šehida i poginulih boraca i nestalih lica u ratu 1992-1995, koji imaju legitimaciju nadležnog organa uprave” status osiguranog lica stiče se prijavom na zdravstveno osiguranje i uplatom doprinosa za zdravstveno osiguranje. Iz naprijed navedenog slijedi da šehidske porodice i porodice poginulih boraca koje su  prijavljene na zdravstveno osiguranje i za koje se redovno uplaćuju doprinosi (ovjerena zdravstvena knjižica) su oslobođeni od neposrednog učešća u troškovima korištenja zdravstvene zaštite bez obzira na osnov osiguranja….. Obzirom da ste nam uz Vaš dopis dostavili odgovor JU “Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko”, iz kojeg nedvosmisleno proizilazi da su spremni izvršiti povrat pogrešno uplaćenih sredstava ukoliko im se dokumentuje da je izvršena uplata, smatramo da su iskazali spremnost da se više ovakve stvari neće ponavljati.”
 
Rezime, pojeo vuk magarca:

Očigledno da za ovu nepravdu prema porodicama šehida i poginulih boraca niko neće odgovarati jer se igrao usmenih odluka preko leđa onih sa kojima se ne smije igrati. Posebna priča je šta sa onima koji nemaju ovjerenu knjižicu i rade u nekoj posrnuloj firmi za čiji propast nisu krivi. Oni su izgleda samo krivi što su im očevi i braća poginuli da bi neko nakon njihove smrti potpuno neodgovorno donosio usmene odluke o ponižavanju onih koji bi trebali biti svetinja.