Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

RMU “Kakanj” planira realizovati tri kapitalna projekta

Uprava Rudnika mrkog uglja „Kakanj“ odredila je prioritetne investicije za razvoj tog preduzeća. Od ranije utvrđenih sedam projekata Uprava je odabrala tri. Već je data saglasnost za formiranje komisije za izradu tenderske dokumentacije u vezi projekta „Izgradnje postrojenja za prijem, pripremu i utovar uglja u vagone na površinskom kopu „Vrtlište“. Vrijednost investicije je oko devet miliona KM.

Izgradnjom postrojenja planiranog ovom investicijom biće stvoreni uslovi za aktiviranje željezničkog sistema transporta uglja sa površinskog kopa „Vrtlište“ do Termoelektrane Kakanj, čime će se dugoročno uspostaviti siguran transportni sistem, jeftiniji i pouzdaniji od postojećeg cestovnog transporta.

Drugi prioritetni projekt je “Eksploatacija krovnog sloja jame “Seoce” na lokalitetu Begići Bištrani”, vrijedan 63,1 milion KM. Prema geološkim istraživanjima na ovom lokalitetu dokazane su rezerve krovnog ugljenog sloja od oko 3,5 miliona tona uglja sa prosječnim kvalitetom od 14614 KJ/kg.

U RMU „Kakanj“ kao treći program iz plana investicija navode „Izgradnju odlagališta Ribnica hidrotehnički objekt tunel“ za što bi trebalo izdvojiti 10 miliona KM.

(Fena)