Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Odgovor na akciju “Stop nasilju” : Učenici OŠ “Kulin ban” Visoko nose akreditacije

Na inicijativu  Vijeća učenika O.Š Kulin ban u Visokom, učenici ove škole nose akreditacije sa svojom slikom i imenom i prezimenom kao identifikacijskim dokumentom. Ova je inicijativa odgovor na sve češće pojave neopravdanih dolazaka starijih učenika iz drugih škola te potpunih stranaca, a koje iz više razloga nije moguće kontrolirati u dvorištu  niti u samoj zgradi ove osnovne škole. Prema riječima sekretara O.Š “Kulin ban” u Visokom Fadile Sorguč, dugogodišnji je problem korištenja školskog dvorišta sa razne skupine učenika  koji nisu učenici ove škole, te je ova inicijative Vijeća učenika odgovor na te pojave te želja da se identificiraju učenici koji pohađaju ovu školu.

 

“ Ovo je inicijativa koja se već provodi u našoj školi. Učenici sami snose troškove izrade akreditacija, koje koštaju oko 1, 50 KM, a  primjetili smo da i učenici sami izrađuju akreditacije  te lijepe svoje slike” – pojasnila je Fadila Sorguč, te istakla da je ova inicijativa plod dječijeg rada i njihovog odgovora na promovisanje akcije “Stop nasilju” koja se provodi u ZDK.

 

Podsjećam, krajem prošle godine u O.Š “Safvet beg Bašagić” u Visokom Vijeće roditelja pokrenulo je inicijativu za uvođenje videonadzora u školama, te angažovanje zaštitara kako bi se preventivno djelovalo na pojavu nasilja u školama, te pokušao spriječiti dolazak nepoznatih i sumnjivih osoba u prostor oko škola. Ova je “inicijativa” zamrznuta u očekivanju odgovora  na  na još jednu inicijativu  direktora osnovnih i srednjih škola” na području  općine Visoko kojom se od Ministrstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK traži izjašnjavanje o prijedlogu uvođenja videnadzora u školama.