Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Susret Osmanagica i Davidovitsa u Edinburghu

Osnivač francuskog Instituta za polimere prof. dr. Joseph Davidovits i pronalazač bosanskog kompleksa piramida Semir Osmanagić susreli su se u Edinburghu te razgovarali o saradnji Instituta i Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”. Tokom razgovora razmjenjena su mišljenja o gradnji drevnih piramida.

Dr. Davidovits je sredinom 1970-ih iznio revolucionarnu ideju da su egipatske piramide građene od lijevanih betonskih blokova. To je zasnivao na pronalaženju ljudske dlake u uzorku egipatskih kamenih blokova i strukturi kamena u egipatskim kameneolomima koji nemaju sve elemente kao kameni blokovi ugrađeni u piramide.. Teza o vještačkim blokovima bi znatno pojednostavila teoriju o procesu gradnje egipatskih piramida jer bi u potpunosti bio eliminiran postupak transporta miliona tona blokova i objašnjene unaprijeđene karakteristike blokova u odnosu na prirodni kamen u egipatskim  kamenolomima.

Ove ideje su dovele do lavine napada na njega, prije svega, egiptologa predvođenih Zahi Hawassom, arheologa i geologa koji zastupaju klasične teze. Stav svjetskih medija je bio karakterističan: prvo su prenosili tekstove koji su ga ismijavali, zatim autore koji su ga žestoko osporavali, da bi došli u fazu potpunog ignoriranja. Nekoliko decenija za Davidovitsa se tvrdilo da je “kotroverzan”. 

Međutim, dr. Davidovits je trideset pet godina uporno istraživao, eksperimentirao i dokazivao da je bio u pravu. Prekretnica je nastupila 1992. kada je Dr. Davidovits u svom Institutu u Francuskoj izveo javni eksperiment sa izljevanjem blokova iste strukture kao što su blokovi koji grade Keopsovu, Kefrenovu i Mikerenovu piramidu. Nakon izljevanja blokovi su pokazivali identične karakteristike kao i oni na platou Gize. Dva uzorka je Davidovits poslao vodećim francuskim geološkim institutima na analizu i oni su pogrešno  zaključili da je riječ o “prirodnim kamenim blokovima”. 

Nakon što je odnio pobjedu nad geolozima i egiptolozima, Davidovitsevu poziciju je dodatno ojačalo pronalaženje hijeroglifskih tekstova koji prikazuju izljevanje blokova s primjenjenom formulom starom preko 4500 godina. 

Svoje ideje dr. Davidovits je iznio u nizu knjiga od kojih su najpoznatije “Piramide, enigma riješena” (1988), “Oni su gradili piramide” (2008), “Knjiga o kamenu, alhemija i piramide” (1983) i “Hemija i aplikacija geopolimera” (2008). Institut, čiji je on osnivač, sarađuje s najznačajnijim svjetskim naučnim institucijama među kojima se ističe niz projekata s MIT Institutom iz Bostona, SAD. Davidovits je nosilac najviših francuskih priznanja i medalja za doprinos nauci. (Više na: www.davidovits.info

Inspirativna životna borba dr. Davidovitsa s geo-arheološkim establišmentom i pobjedonosni ishod bila su prilika da se, u susretu s Osmanagićem, slični elementi prepoznaju i u projektu istraživanja Bosanske doline piramida. (Više na: www.semirosmanagic.com

Dr. Davidovits je potvrdio Osmanagiću da pažljivo prati istraživanje u Visokom od prvog dana. Njegovi utisci su da su zidovi Bosanske piramide Sunca klasičan primjer geopolimerizacije – izljevanja blokova uz korištenje raspoloživog lokalnog materijala i aditiva. Zbilja, i u slučaju Bosanske piramide Sunca, Bosanske piramide Mjeseca i kompleksa u Vratnici riječ je o konglomeratnim materijalima i pješčaru koji je, prema analizama Građevinskog instituta iz Tuzle i Instituta za materijale „Kemal Kapetanović” Univerziteta iz Zenice znatno boljih karakteristika nego prirodni materijali. (Više na: www.piramidasunca.ba)   

Osmanagić je uručio dr. Davidovitsu uzorak betonskog materijala koji je pronađen na 54. metru dubine s kamene građevine u Vratnici. Riječ je o produktu geološkog sondažnog bušenja iz aprila 2008. godine. Prva reakcija Davidovitsa, s obzirom na težinu i vidljivi sastav uzorka, bila je da je riječ o vještačkom betonu. On će izvršiti laboratorijska ispitivanja u Francuskoj gdje će biti ustanovljen sastav i formula betona. Primjenom luminiscentnte metode utvrdit će se približna starost ovog uzorka što bi trebalo eliminirati mogućnost da je riječ o prirodnom procesu stvaranja betonskog materijala. 

Osmanagić i Davidovits su dogovorili buduću saradnju Instituta za polimere i Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”.