Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zakazana sjednica Skupštine ZDK-a

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Sejad Zaimović zakazao je za 26. novembar sjednicu Skupštine ZDK-a na čijem je dnevnom redu 10 tačaka. Riječ je o nacrtima zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, Zakona o porezu na promet nekretnina, Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK-a za 2009. i Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu.

Poslanici Skupštine ZDK-a razmatrat će prijedlog izmjena i dopuna budžeta ZDK-a za 2008. godinu – hitni postupak, prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju budžeta ZDK-a za 2008. – hitni postupak, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje ZDK-a za 2008.

Na dnevnom redu Skupštine naći će se i prijedlog zakona o pravobranilaštvu, prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja zamjenika kantonalnog pravobranioca ZDK-a, te izvještaj o ostvarivanju programa rada Skupštine za 2008. za period VII-IX 2008. godine.

(Fena)