Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

ZDK: Skupština u srijedu o izmjeni Budžeta za 2008. godinu

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Sejad Zaimović za 26. novembar zakazao je 24. sjednicu Skupštine ZDK-a. Na sjednici će se po hitnom postupku razmatrati Prijedlog izmjena i dopuna budžeta ZDK za 2008. godinu i prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju budžeta ZDK-a za 2008. Vlada ZDK -a 17. novembra zbog smanjenja prihoda donijela je odluku da s planiranih 303 miliona KM rashoda troškovi u budžetu ZDK-a za 2008. godinu smanje na 283 miliona KM.

Na dnevnom redu 24. sjednice Skupštine ZDK-a naći će se još Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, Nacrt Zakona o porezu na promet nekretnina, nacrt Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK-a za 2009., Nacrt Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje ZDK-a za 2009.

Dnevnim redom predviđeno je i razmatranje Odluke o davanju saglasnosti na izmjene Finansijskog plana Službe za zapošljavanje ZDK-a za 2008. godinu, prijedlog Zakona o pravobranilaštvu, prijedlog Odluke o potvrđivanju imenovanja zamjenika kantonalnog pravobranioca ZDK-a i Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine ZDK-a za period juli-septembar 2008. godine.

(Fena)