Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Imenovana i stalna radna tijela OV Visoko

Na današnjoj konstituirajućoj sjednici Opštinskog vijeća Visoko, kao treća tačka dnevnog reda bila je odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Opštinskog vijeća Visoko. Predložen je sastav ukupno 10 komisija, koje će raditi u narednom periodu. Ovaj prijedlog su vijećnici jednoglasno usvojili. U nastavku donosimo cjelokupan sastav komisija: 

Komisija za statut i propise:

1. Faruk Salčinović, predsjednik
2. Mehemed Zukić, zamjenik predsjednika
3. Hasib Mušinbegović, za člana
4. Mijo Mateša, za člana
 
Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika imenuju se:

5, Dženan Bečar, za člana
6. Salih Džafić, za člana
7. Tarik Hadžić, za člana

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja:

1. Hasan Prelić,  predsjednik
2. Izet Smajević, zamjenik predsjednika
3. Mehmed Zukić, za člana
4. Jasmina Zubić, za člana
5. Halim Dervišević, za člana
   
Komisija za prigovore, predstavke i prijedloge:

1. Admin Mostić, predsjednik
2. Nijaz Šahinović, zamjenik predsjednika
3. Dinka Omanović, za člana
4. Mufid Bečarević, za člana
5. Predrag Mitrović, za člana

Komisija za društvene djelatnosti:

1. Halim Dervišević, predsjednik
2. Amila Hodžić, zamjenik predsjednika
3. Halim Pihljak, za člana
4. Dinka Omanović, za člana
5. Amra Babić, za člana

Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova:

1. Admir Tatar, predsjednik
2. Mirza Ganić, zamjenik predsjednika
3. Amila Hodžić, za člana
4. Eldin Ohran, za člana

Iz reda nevladinog sektora i omladinskih organizacija imenuju se:

5. Irma Jusufbegović, za člana
6. Naim Kavazić, za člana
7. Alibegić Amina, za člana

Komisija za izbor i imenovanja:

1. Hasib Mušinbegović, predsjednik
2. Jasmina Zubić, zamjenik predsjednika
3. Sakib Mostić, za člana
4. Mirsad Muratović, za člana
5. Halim Pihljak, za člana

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekoligiju:

1. Izet Smajević, predsjednik
2. Mirnes Fatić, zamjenik predsjednika
3. Ferid Provalić, za člana
4. Faruk Saličinović, za člana

Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika imenuju se:

5. Mustafa Limo, za člana
6. Nermin Alijagić, za člana
7. Lejla Ahmetović, za člana

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama:

1. Predrag Mitrović, predsjednik
2. Emir Uzunalić, zamjenik predsjednika
3. Sakib Mostić, za člana
4. Tatar Admir, za člana
5. Amra Babić, za člana

Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti:

1. Senad Karavdić, predsjednik
2. Mufid Bećarević, zamjenik predsjednika
3. Mirza Ganić, za člana
4. Mirnes Fatić, za člana

Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika imenuju se:

5. Nihad Čengić, za člana
6. Mehmed Smajlović, za člana
7. Mahir Valjevac, za člana

Etička komisija:

1. Ferid Provalić, predsjednik

Iz reda nevladinih organizacija, sredstava javnog informisanja i uglednih građana imenuju se:

2. Hasan Hadžiosmanović, zamjenik predsjednika
3. Sabahudin Čehajić, za člana
4. Azra Kadić, za člana
5. Jasminka Limo, za člana