Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Još jedan poraz Općinske administracije, još jedna pobjeda firme “Atlas -D” i sve to preko leđa poreznih obveznika!

Da stara narodna poslovica, kako je tuđim k….. lahko gloginje mlatit ima uporište i u ovoj demokratiji najbolje govori podatak koliko Općina Visoko na razne načine gubi sredstava (čitaj novca poreznih obveznika), i uz to uopšte ne odgovora za te propuste koji građane koštaju u milionskim iznosima. Naprotiv građani te i takve nagrađuju glasovima i daju im mandate da ih i dalje prave ovcama.

Posljednji primjer vezan je ponovo za zimsko održavanje puteva. Ponovo su akteri Općina kao Ugovorni Organ i firma “Atlas -D”, uz sve to Rješnje koje posjedujemo je vezano ovoga puta i za JKP “Visočicu”. Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine usvojio je žalbu ponuđača “Atlas – D” i JKP “Visočica” te tako poništio akte ugovornog organa Općine Visoko u dijelu koji se odnosi na tzv. Lot 1 i Lot 3 (dijelovi općine koji su obuhvaćeni tenderom za zimsko održavanje).

Možda ovo i ne bi bilo čudno da već do sada Općina nije izgubila jedan spor u vrijednosti od cca.60.000KM, u toku je druga tužba u iznosu preko 100.000KM koju će također izgubiti, a kako saznajemo “Atlas -D” će pokrenuti i treću tužbu za prošlu godinu. Ovo rješenje o kojem sada govorimo je osnovica da “Atlas – D” pokrene i četvrtu tužbu koju nema razloga da ne dobije. Narodski rečeno neko se u Općini iz njemu poznatih razloga pravo zajebava sa novcem poreznih obveznika i iz samo njumu znanih razloga redovno na Sudu puši pare koje nisu njegove.

Konkretno:

“Nakon utvrđivanja svih činjenica i provedenog dokaznog postupka,a  posebno uvidom u dostavljenu dokumentaciju: Obavještenje o nabavci, Tendersku dokumentaciju, Odluku o poništenju i prigovor žalitelja, utvrđeno je da je žalba osnovana, te da predmetni postupak, u dijelu na koje se odnose navodi žalitelja, nije proveden prema Zakonu o javnim nabavkama BiH.

Osnovani su navodi žalitelja da ugovorni organ nije postupio u skladu sa rješenjima Ureda za razmatranje žalbi broj: U-532/08 i U-536/08 od 23.07.2008 godine i 4.07.2008 godine. Naime, navedenim rješenjima, naloženo je ugovornom organu da u ponovljenom postupku utvrdi kvalifikovanost ponuđača, prema razlozima istaknutim u tim rješenjima i potom nastavi postupak dodjele ugovora. Ugovorni organ umjesto da postupi po navedenom nalogu, donio je Odluku o poništenju postupka, broj:01/2-02-820/08 od 02.09.2008 godine, ne navodeći pravni osnov za to, prema članu 12. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i ne dajući nikakvo obrazloženje za tu odluku, osim što je istakao da je Ured za razmatranje žalbi poništio odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Iako je ugovornom organu bilo naloženo da utvrdi kvalifikovanost i nastavi dodjelu ugovora, on to nije učinio….

PRAVNI LIJEK

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod naležnog Suda Bosne i Hercegovine, u roku od 45 dana od datuma kada je rješenje upućeno žalitelju.”