Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nihad Imamović: Vrijeme je za hrabre poteze

Postizanje ekonomske stabilnosti koja će garantirati povoljnu klimu za finansijska ulaganja, izgradnja države koja je fokusirana na razvojne a ne na socijalne projekte neke su od tema o kojima je govorio Nihad Imamović, predsjednik Asocijacije poslodavaca BiH i generalni direktor ASA Holdinga kao uvodničar na trodnevnom dijalogu „Bosna i Hercegovina -2014. Gdje želimo stići?. Fondacija Friedrich Ebert Stiftung organizator je dijaloga koji se održava od 12. do 14. novembra 2008. godine u Sarajevu, a koji ima za cilj unaprijediti konstruktivni dijalog između etničkih grupa s namjerom ostvarenja konstruktivne suradnje.  

Razdoblje tranzicije svake države karakterišu ekonomske, političke i socijalne promjene koje se ogledaju u padu industrijskog sektora i liberalizaciji tržišta rada što povlači niz socijalnih posljedica od kojih su najuočljivije one iz oblasti zapošljavanja i rada.  Stoga je neophodno donošenje zakona koji će privredi u Bosni i Hercegovini omogućiti konkurentnost sa proizvodima iz Evropske unije, ali prije svega osnažiti domaću privredu i otvoriti radna mjesta za armiju nezaposlenih.  

„Ova država ne smije biti socijalna već tržišno orijentisana sa promocijom kapaciteta koji mogu donijeti novac i poslove, a ne opteretiti već i ovako preopterećenu državu”, naglasio je tokom izlaganja Nihad Imamović obraćajući se predstavnicima politike, predstavnicima uticajnih građanskih organizacija, novinarima, intelektualcima i poduzetnicima na ovom skupu. 

Veliki problem Bosne i Hercegovine na putu ka Evropi je njeno ustrojstvo koje počiva na administraciji a ne na privredi. Gosp. Imamović naglasio je da Asocijacija poslodavaca Bosne i Hercegovine nudi fer odnos prema državi ali da od države zahtijeva ekonomski patriotizam. 

„Apsurdno je da je državna administracija bolji poslodavac od industrije. Ekonomski patriotizam za koji se ja zalažem od političara zahtijeva brže donošenje i još efikasnije sprovođenje odgovarajućih zakona koji će pomoći razvoj domaće privrede i omogućiti njihovu konkurentnost na svjetskom tržištu“, rekao je gosp. Imamović. 

Pored ovih problema, on se osvrnuo i na problem „rada na crno“. Sa riječima da država treba stimulisati poslodavce u prijavljivanju radnika i otvaranju novih mjesta kako bi se smanjio odliv mladih i perspektivnih ljudi iz Bosne i Hercegovine gosp. Imamović završio je svoje izlaganje na ovom skupu.