Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Hotel Centar: Konkurs za radna mjesta

U Visokom je poèeo sa radom Hotel Centar, koji je definisao strateška razvojna usmjerenja, te prepoznatljivu korporacijsku kulturu sa visokim stepenom pripadnosti i zadovoljstva zaposlenih. Poslovna politika Hotela Centar je usmjerena ka težnji da gosti budu uvijek i u potpunosti zadovoljni. Osoblje Hotela Centra treba stalno raditi na unaprijeðenju pružanja kvalitetne i profesionalne usluge. I vi, takoðer možete biti dio naše prièe o uspjehu.                                                  

Našu viziju dugoroènog razvoja želimo ostvariti sa struènim i motiviranim saradnicima.

Nudimo Vam radna mjesta :  

 1. konobar/ica

 2. kuhar/ica u restoranu

 3. sobarica u hotelu

 4. recepcionerka 

Pored zakonom perdviðenih uslova od kandidata za radno mjesto pod rednim brojem jedan oèekujemo:  

 • najmanje III stepen struène spreme (prednost ugostiteljskog smjera) ,

 • obavezno radno iskustva na istim ili sliènim poslovima,

 • obavezno znanje engleskog jezika,

 • liène karakteristike:, marljivost, dinamiènost, komunikativnost, usmjerenost ka timskom radu, kreativnost. 

Od kandidata za radno mjesto pod rednim brojem dva oèekujemo:  

 • Struènu spremu ugostiteljskog smjera (kuhar)

 • Radno iskustvo

 • Liène karakterisitike : marljivost, dinamiènost, komunikativnost, usmjerenost ka timskom radu, kreativnost.

 Od kandidata za radno mjesto pod rednim brojem tri oèekujemo:  

 • Najmanje III stepen struène spreme

 • obavezno radno iskustva na istim ili sliènim poslovima,

 • osnovno poznavanje engleskog jezika,

 • liène karakteristike:, marljivost, dinamiènost, komunikativnost, usmjerenost ka timskom radu, kreativnost. 

Od kandidata za radno mjesto pod rednim brojem èetiri oèekujemo:  

 • Minimalno srednju struènu spremu IV stepena

 • Odlièno poznavanje engleskog jezika

 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika

 • Odliène komunikacijske sposobnosti

 • Liène karakterisitike : marljivost, dinamiènost, komunikativnost, usmjerenost ka timskom radu.

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti i dokaze o ispunjavanju uslova iz konkursa:  

 • neovjerene kopije svih dokumenata o steèenom struènom zvanju, školskoj spremi i dodatnim osposobljavanjima u struci,

 • kopiju liène karte ,

 • uvjerenje o nekažnjavanju,

 • kraæu biografiju (CV),

 • pismo motivacije

 • poželjne pisane preporuke od prethodnih poslodavaca,

 • taènu adresu i broj kontakt telefona.  

Konkurs ostaje otvoren do 23. 11. 2008.  

Prijave možete dostaviti na recepciju Hotela Centar, adresa: Braæe Zeèeviæa 3A, Visoko sa naznakom za konkurs. Ili ih možete proslijediti putem mail-a na adresu hotelcentar@gmail.com . Neblagovremene i nepotpune prijave se neæe uzeti u razmatranje. Kandidati koji budu adovoljili navedene kriterije bit æe pozvani na intervju