Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

ASA Auto zabrinuta nesprovođenjem Pravilnika o homologaciji vozila u BiH

Lider na tržištu prodaje novih automobila u Bosni i Hercegovina, ASA Auto izražava zabrinutost zbog neprovođenja Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila koji je donijelo Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine krajem aprila 2008. godine. Pola godine kasnije još uvijek nije odabrana organizacija za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije iako je Pravilnikom predviđeno da to bude u roku od 30 dana nakon službenog djelovanja Pravilnika.  

„Ovo pitanje je regulisano u našem okruženju kroz usvajanje odgovaraćuje legislative i izbor nadležnih tijela. Bosna i Hercegovina ostaje izolovan slučaj gdje je ugrožena sigurnost svih učesnika u saobraćaju, kao i zdravlje svih građana kroz moguće povećanje emisije štetnih gasova“, kaže Senad Olovčić, direktor ASA Auta. 

Homologacija je postupak provjere i potvrde usklađenosti vozila sa zahtjevima propisa o homologaciji koji se primjenjuju u nekoj državi. Homologacija podrazumijeva provjeru vozila odnosno važnih dijelova vozila koji direktno ili indirektno utječu na okoliš i sigurnost putnika kao što su motor, kočnice, buka, sigurnosni pojasevi itd. 

„Postupak provođenja homologacije vozila osiguraće zadovoljenje evropskih standarda na bh.cestama“, naglašava Olovčić, te ističe da stroga primjena propisa može osigurati veći stepen sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, te dovesti do smanjenje emisije CO2.. „Sigurnost učesnika u saobraćaju je prioritet našeg djelovanja“, kaže Olovčić, ističući da se firma osim prodaje automobila fokusira i na inovativna rješenja kada je u pitanju ušteda goriva i zaštita okoliša, kao što je certificirana ugradnja autoplina.  

„Nadležno ministarstvo treba bez odlaganja pristupiti odabiru organizacije za homologaciju u interesu svih učesnika u saobraćaju“, apelira Olovčić.  

Evropska komisija namjerava da pomjeri granicu dozvoljene emisije karbondioksida na 130 grama po kilometru do 2012. godine, što je dio ambicioznog plana po kojem bi EU predvodila svijet u obuzdavanju klimatskih promjena. „Žalosno je prolaziti pored groblja automobila koja zauzimaju zelene površine širom Bosne i Hercegovine“, kaže Olovčić.