Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nermin Mandra: Konačnu cijenu određenih komunalnih usluga određivat će općinska vijeća

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) usvojila je danas Prijedlog Plana upravljanja otpadom i Prijedlog Zakona o komunalnim djelatnostima ZDK-a.Plan upravljanja otpadom za period od 20 godina, ministar prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša ZDK-a Nermin Mandra nazvao je strateškim dokumentom, koji sadrži principe i načela i od velikog su značaja za izradu prostornog plana ZDK-a.

“Plan je usklađen sa zakonskim rješenjima na nivou FBiH i tretira problematiku svih vrsta otpada uključujući komunalni, industrijski i medicinski. Njime se posebno definira odgovornost proizvođača otpada. Osnovna načela Plana upravljanja otpadom su prevencija, odnosno smanjenje količina otpada, mjere opreznosti i sprječavanja opasnosti, te preduzimanje konkretnih mjera”, izjavio je na pres-konferenciji ministar Mandra.

Prema procjenama kantonalne vlade, implementacija Plana za period od 2009. do 2019. godine koštat će oko 20 miliona KM.

Ovim planom u ZDK-u je predviđeno postojanje dviju regionalnih sanitarnih deponija. Osim deponije Mošćanica kod Zenice, koja je dobila upotrebnu dozvolu za dio svojih postrojenja, u planu je izgradnja još jedne sanitarne deponije u kojojoj bi otpad odlagale općine sa sjevera ZDK-a, tačnije, Tešanj, Maglaj, Zavidovići, Doboj Jug i Usora.

Komentarišući usvojeni prijedlog Zakona o komunalnim djelatnostima kojim su utvrđeni jedinstveni principi i načela u ovoj oblasti, ministar Mandra kazao je da se aktivnosti na donošenju ovog zakona vode od januara ove godine i da je inicijativa za njegovo donošenje pokrenuta od Sekcije komunalnih djelatnosti Privredne komore ZDK-a.

“Ovo je pokušaj određivanja jedinstvenih principa djelovanja za sve općine na području ovog kantona. Naravno, jasno je da ipak mora postojati razlika između pojedinih općina, naprimjer Vareša i Zenice. Konačnu cijenu određenih komunalnih usluga određivat će općinska vijeća. Zakonom o komunalnim djelatnostima definišu su uvjeti za davaoce usluga, odnosi između davaoca i korisnika usluge, kao i sredstva za obavljanje komunalne djelatnosti”, izjavio je Mandra.

(Fena)