Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Štrajk upozorenja i u Visokom

 

Prosvjetni radnici u  srednjem obrazovanju u Federaciji BiH najavili su za danas u 11 sati štrajk upozorenja u svim srednjim školama u FBiH u trajanju od 30 minuta. To se odnosi i na MSŠ “Hazim Šabanović” i Gimnaziju “Visoko”, mada se u MSŠ “Hazim Šabanović” nastava neće prekidati, dok će nastava u gimnaziji biti prekinuta na pola sata. Predsjednik sindikata MSŠ “Hazim Šabanović” Mensud Bećar istakao je da oni u potpunosti podržavaju zahtjeve štrajkača, ali da to neće remetiti nastavu u ovoj ustanovi, dok je predsjednik sindikata visočke gimnazije, Mirzet Hindija naglasio da je vrijeme da se problemi konačno riješe, te da se pomogne prosvjetnim radnicima Ze-do kantona, koji imaju najmanja primanja u FBiH.

U Odluci o provođenju sindikalne mjere štrajka upozorenja kao razlozi i zahtjevi sindikata zbog kojih se provodi sindikalna mjera štrajka upozorenja navodi se odbijanje poslodavca – vlada da uđu u proces izmjena i dopuna kolektivnih ugovora po inicijativi Sindikata i s tim u vezi donošenja
protokola o kolektivnom pregovaranju, kao i permanentno kršenje potpisanih
kolektivnih ugovora i neravnopravan status s ostalim budžetskim korisnicima.

Među razlozima za štrajk upozorenja navodi se i donošenje rebalansa budžeta bez učešća Sindikata u njegovom kreiranju “u situaciji kad se budžeti smanjuju na teret plaća i drugih primanja sindikalnog članstva koje ta ista primanja dobija iz budžeta”.

– Odbijanje poslodavaca – vlada za primjenom kolektivnih ugovora u dijelu
koji se odnosi na usklađivanje plaća zbog porasta životnih troškova u ovoj
godini, a što je učinjeno i kroz Izmjene i dopune Opšteg kolektivnog ugovora
za FBiH, izbjegavanje i uskraćivanje mogućnosti Sindikatu da pregovara i
razgovara o cijeni rada i koeficijentima koji se moraju uskladiti s aspekta
stupanja na snagu Zakona o porezu na dohodak jer će samom primjenom ovog zakona u narednoj godini biti umanjene plaće naših članova, navode iz
Sindikata.

Sindkat traži  da poslodavci – Vlada Federacije  BiH  i vlade  kantona
pristupe pregovorima o navedenim zahtjevima najkasnije u roku od pet dana.